inne

inne

Opis Sytuacji: 

       W Marcu 2012r. doszło do wypadku na stoku narciarskim. W Panią Dorota K, wjechał pod narty uczestnik szkolenia narciarskiego. W wyniku upadku, doznała złamania ręki. We wrześniu 2012 roku została podpisana umowa z ARIS Odszkodowania.  W październiku został złożony wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie. TU w ustawowym terminie wypłaciło kwotę bezsporną 10 000,00 zł. W wyniku negocjacji w dniu 07.12.2012r. została podpisana ugoda na łączną kwotę 30 000,00 zł, (dopłata: 20  000,00 zł).

Komentarz:  Z tytułu OC również przysługuje odszkodowanie za wypadki na nartach, snowboardzie, itp.

arisodszkodowania.pl - Odszkodowania powypadkowe z OC | Poznań