szody majątkowe

szody majątkowe

Szkoda Majątkowa z OC Budynków i budowli wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

Wypadek z dn. 12.08.2011r.

        W Grudniu 2011r. Pan Stefan R. zwrócił się do ARIS Odszkodowania w związku z odmową przez TU wypłaty odszkodowania za spalony budynek mieszkalny. Na odwołanie złożone przez ARIS w dniu  05.01.2012r. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło Poszkodowanemu kwotę 49 869,85 zł wraz z odsetkami.

Komentarz: Pamiętaj dzięki profesjonalnemu podejściu do prowadzonej sprawy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie.

arisodszkodowania.pl - Odszkodowania powypadkowe z OC | Poznań