wypadki w gospodarstwach rolnych

wypadki w gospodarstwach rolnych

Opis sytuacji 

        W Lutym 2011r. w gospodarstwie rolnym Pana Tomasz R osoba pomagająca w przyjmowaniu balotów słomy na spichlerzu, spadła z 3metrów na betonową posadzkę doznając poważnych obrażeń ciała. W Maju 2011 roku została podpisana umowa z ARIS Odszkodowania. W lipcu 2011 roku Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło zasadności wypłaty odszkodowania. W Październiku 2011 roku został złożony pozew sądowy. Wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 13.11.2012r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło na rzecz Poszkodowanego 58 100,00 zł tytułem stosownego odszkodowania i 12 400,00 zł tytułem odsetek ustawowych. 

Komentarz:  Klient nie ponosił żadnych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy na etapie przed sądowym  i w sądzie.

 

arisodszkodowania.pl - Odszkodowania powypadkowe z OC | Poznań