Dziedziczenie OFE

Dziedziczenie OFE

W roku 1999 na podstawie reformy emerytalnej zaczęły działać Otwarte Fundusze Emerytalne. Ich zadaniem było gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych, przeznaczonych na przyszłą emeryturę.

Co miesiąc, część składki odprowadzanej z tytułu ubezpieczenia do ZUS-u trafiała na rachunek w OFE. Od roku 2011 zaczęły działać tzw. subkonta w ZUS, czyli specjalne konta, które posiadają osoby będące członkami OFE. Wysokość środków gromadzonych na rachunkach OFE i subkontach ZUS są uzależnione od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia i stażu pracy. Decyzja o przekazywaniu składek do ZUS lub OFE nie jest ostateczna. Wybór można zmienić w okresie tzw. “okienek transferowych”- co 4 lata od 2016 r. Subkonta są prowadzone również dla osób, które po 31.01.2014 nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE.

Niewiele osób wie, że po śmierci bliskiej osoby, która była członkiem OFE, może ubiegać się o prawo do dziedziczenia jej środków. Ustawodawca nie nałożył na żaden z tych podmiotów obowiązku o informowaniu spadkobiercy o należnych mu świadczeniach. Oznacza to, że do momentu, dopóki nie wystąpi się o świadczenia nikt ich nie wypłaci dobrowolnie. 

Kto i kiedy może starać się o wypłatę?

  • Małżonek lub były małżonek członka funduszu emerytalnego/subkonta ZUS
  • Osoba uprawniona przez zmarłego członka funduszu/subkonta ZUS
  • Spadkobierca, w przypadku gdy nie zostaną wskazani uposażeni
  • Członek najbliższej rodziny zmarłego członka funduszu/ subkonta ZUS: małżonek i dziecko.  W przypadku ich braku rodzice i wnuki, jeśli śmierć bliskiego nastąpiła przed 17.02.2001 r. a zmarły nie wskazał osób uposażonych.