Szkody komunikacyjne

Szkody komunikacyjne

Przypadek 1 - opis sytuacji

W Kwietniu 2009r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego kierujący motorowerem Kacper Sz. doznał poważnych obrażeń ciała. Rodzice Poszkodowanego podpisali umowę o dochodzenie roszczeń z kancelarią odszkodowawczą z siedzibą w Warszawie. Do końca 2011 roku została wypłacona kwota 24 000,00 zł. W styczniu 2012 roku Poszkodowany zwrócił się do ARIS Odszkodowania, aby zajęła się jego sprawą. Pozyskaliśmy pełną dokumentację znajdującą się w aktach Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Na jej podstawie w Lutym 2012 roku złożyliśmy wniosek o dodatkowe odszkodowanie i zadośćuczynienie. W dniu 05.04.2012r. została podpisana ugoda na łączną kwotę 150 000,00 zł, (dopłata: 126 000,00 zł) wraz z bardzo ważną klauzulą zabezpieczając skutki odszkodowania w przyszłości.

Komentarz: Uzyskaliśmy pięciokrotnie wyższe odszkodowanie niż poprzednia kancelaria.

Przypadek 2 - opis sytuacji

W Październiku 2008r. doszło do wypadku, podczas którego kierujący pojazdem nie zachował należytej ostrożności włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. Kierujący Piotr Cz. doznał poważnych obrażeń ciała. W dniu 25.11.2008 roku pełnomocnik Poszkodowanego złożył roszczenie. W odpowiedzi na roszczenie Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło 25 085,00 zł. Pełnomocnik sprawę uznał za zakończoną i dokumenty przeniósł do archiwum. W III kwartale 2012 roku, Pan Piotr Cz. zgłosił się doARIS Odszkodowania, która po zapoznaniu się z pełną dokumentacją złożyła wniosek o dopłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. W Listopadzie 2012 TU dopłaciło kwotę 25 500,00 zł, a 23.02.2013r. podpisano ugodę na łączną kwotę 73 585,00 zł. (dopłata: 23 000,00 zł.)

Komentarz: Pamiętaj nie ponosisz, żadnych kosztów weryfikacji sprawy. Bardzo często sytuacje pokazują, że sprawy formalnie zakończone nie są przeprowadzone profesjonalnie. Często można otrzymać kilkukrotnie większe odszkodowanie niż wnioskował profesjonalny pełnomocnik lub wypłaciło Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Uzyskaliśmy trzykrotnie wyższe odszkodowanie niż poprzednia kancelaria.

Przypadek 3 - opis sytuacji

W Czerwcu 2011r. na drodze krajowej doszło do zderzenia się dwóch pojazdów, w wyniku, których poważnych obrażeń ciała doznała 25 letnia pasażerka Kamila J. Poszkodowana będąc w szoku po wypadkowym podpisała umowę z profesjonalną Kancelarią Odszkodowawczą. Po około 2 miesiącach od zgłoszenia szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło 5000,00 zł (kwota bezsporna) tytułem zadośćuczynienia, a po miesiącu dopłaciło 25 000,00 zł i 200,00 zł odszkodowania. Niezadowolona z uzyskanego świadczenia w Grudniu 2011 roku wypowiedziała umowę i udzieliła pełnomocnictwa Kancelarii ARIS Odszkodowania. Po ponownej analizie złożono wniosek o odszkodowanie składający się z kilku tytułów i dopłatę zadośćuczynienia. W czerwcu 2012 roku Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło dodatkowo 54 556,00 zł.

Uznaliśmy, że wypłacona kwota jest niezadawalająca i wystąpiliśmy z pozwem sądowymi, którego zakończenie przewidujemy na koniec 2013r.

Przypadek 4 - opis sytuacji

W Grudniu 2011 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku, którego śmierć poniósł kierowca pojazdu Karol Sz. W dniu 05.01.2012r, konkubina, dziecko konkubiny z pierwszego małżeństwa, dziecko i rodzice zmarłego podpisali umowę o dochodzenie roszczeń z ARIS Odszkodowania.

W sprawie zebrana została konieczna dokumentacja, pozyskano dokumenty dotyczące sprawy karnej, a następnie w dniu 09.01.2012 r. zgłoszono szkodę. Towarzystwo Ubezpieczeń przejęło odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i w toku postępowania likwidacyjnego wypłaciło na rzecz uprawnionych:

Konkubina:

Zadośćuczynienie: 80 000,00 zł
Odszkodowanie: 70 000,00 zł
Zwrot Kosztów Pogrzebu: 1113,97 zł
Renta: 320,00 zł m-c.

Dziecko konkubiny z pierwszego małżeństwa:

Odszkodowanie: 45 000,00 zł
Zadośćuczynienie: 70 000,00 zł
Renta: 320,00 zł m-c

Dziecko Karola Sz.:

Odszkodowanie: 90 000,00 zł
Zadośćuczynienie: 80 000,00 zł
Renta: 320,00 zł m-c

Rodzic - matka:

Odszkodowanie: 35 000,00 zł
Zadośćuczynienie: 55 000,00 zł
Koszty pogrzebu: 7000,00 zł

Rodzic - ojciec:

Odszkodowanie: 35 000,00 zł
Zadośćuczynienie: 55 000,00 zł
Koszty pogrzebu: 1000,00 zł

Efekt

05 Kwietnia 2013r. Podpisano ugodę na rzecz uprawnionych, którego łączna kwota świadczenia wyniosła: 623 000,00 zł + renta – 960,00 zł miesięcznie.

Biuro Obsługi Roszczeń

ul. Powstańców Wielkopolskich 38
63-800 Gostyń

Godziny otwarcia:
pon-pt 9:00-16:00

Tel.: 883 944 898
Tel.: 883 944 899

E-mail: biuro@arisodszkodowania.pl
E-mail: kancelaria@arisodszkodowania.pl