Wypadki w gospodarstwach rolnych

Wypadki w gospodarstwach rolnych

W związku z charakterem pracy oraz obowiązkach wykonywanych w gospodarstwach rolnych dochodzi często do poważnych wypadków.

Poprzez system ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ich właściciele praktycznie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej, natomiast osoby poszkodowane mogą liczyć na wypłatę należnych im świadczeń odszkodowawczych.

Zapewniamy:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
  • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
  • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu  rehabilitacyjnego
  • wyrównanie utraconego dochodu
  • koszty opieki osób trzecich
  • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
  • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
  • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
  • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków
  • zwrot kosztów związanych z utratą rzeczy