Odszkodowania

Odszkodowania

1. Głowa

Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) 2.000 - 45.000 zł

Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki: 2.000 - 20.000 zł

Ubytek w kościach sklepienia czaszki 2.000 - 50.000 zł

Powikłania towarzyszące uszkodzeniom czaszki 4.000 - 20.000 zł

Porażenia i niedowłady 10.000 - 200.000 zł

Zespoły pozapiramidowe 45.000 - 150.000 zł

Zaburzenia równowagi pochodzenia móżdżkowego 10.500 - 150.000 zł

Padaczka 30.000 - 150.000 zł

Encefalopatie 45.000 - 150.000 zł

Zaburzenia adaptacyjne bez trwałych uszkodzeń 7.000 - 120.000 zł

Zaburzenia mowy 30.000 - 120.000 zł

Zespoły podwzgórzowe pourazowe 45.000 - 90.000 zł

Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej 1.000 - 45.000 zł

Uszkodzenie nerwu trójdzielnego 15.000 - 30.000 zł

Uszkodzenie nerwu twarzowego 15.000 - 30.000 zł

Uszkodzenie nerwów językowo-gardłowego i błędnego 15.000 - 75.000 zł

Uszkodzenie nerwu dodatkowego 7.500 - 22.000 zł

Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego 2.000 - 20.000 zł

2. Twarz

Uszkodzenia powłok twarzy ( blizny, ubytki ) 1.000 - 100.000 zł

Uszkodzenia nosa 1.000 - 50.000 zł

Utrata zębów 1.000 - 2.000 zł

Złamania kości oczodołu, kości szczękowych, kości jarzmowej 2.000 - 20.000 zł

Utrata szczęki 20.000 - 100.000 zł

Ubytki, urazy podniebienia, języka 2.000 - 50.000 zł

3. Wzrok

Obniżenie ostrości wzroku lub utrata wzroku2.000 - 200.000 zł

Utrata wzroku jednego oka z wyłuszczeniem gałki ocznej58.000 zł

Porażenie nastawności (akomodacji)20.000 - 60.000 zł

Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów tępych2.000 - 150.000 zł

Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów drążących2.000 - 150.000 zł

Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych2.000 - 150.000 zł

Koncentryczne zwężenie pola widzenia8.000 - 150.000 zł

Połowicze niedowidzenia15.000 - 90.000 zł

Bezsoczewkowość pourazowa36.000 - 60.000 zł

Usunięcie zaćmy pourazowej i wszczepienie sztucznej soczewki22.000 - 45.000 zł

Zaburzenia w drożności przewodów łzowych15.000 - 22.000 zł

Odwarstwienie siatkówki oka2.000 - 150.000 zł

Jaskra2.000 - 150.000 zł

Wytrzeszcz tętniący75.000 - 150.000 zł

Zaćma urazowa2.000 - 150.000 zł

Przewlekłe zapalenie spojówek15.000 zł

4. Słuch

Upośledzenie ostrości słuchu 10.000 - 100.000 zł

Urazy małżowiny usznej 8.000 - 40.000 zł

Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego 7.500 - 75.000 zł

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego 6.000 - 15.000 zł

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane 6.000 - 30.000 zł

Uszkodzenie ucha środkowego przy złamaniu kości skroniowej 8.000 - 100.000 zł

5. Szyja, krtań, tchawica i przełyk

Uszkodzenia tkanek miękkich szyi z ograniczeniem ruchomości szyi 2.000 - 45.000 zł

Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji 8.00 - 40.000 zł

Uszkodzenie lub zwężenie krtani 8.000 - 50.000 zł

Uszkodzenie krtani z koniecznością noszenia rurki tchawiczej 35.000 - 100.000 zł

Uszkodzenie tchawicy 2.000 - 90.000 zł

Uszkodzenie przełyku 2.000 - 120.000 zł

6. Klatka piersiowa

Blizny powłok klatki piersiowej ograniczające ruchomość 2.000 - 80.000 zł

Utrata lub uszkodzenie gruczołu piersiowego 2.000 - 40.000 zł

Złamanie żeber ( min 2 ) 2.000 - 80.000 zł

Złamanie mostka 2.000 - 30.000 zł

Zapalenie kości żeber lub mostka 30.000 zł

Uszkodzenia płuc i opłucnej 15.000 - 60.000 zł

Uszkodzenia tkanki płucnej powikłane przetokami lub ropniem 60.000 - 120.000 zł

Przepukliny przeponowe 30.000 - 60.000 zł

Uszkodzenie serca lub osierdzia 10.000 - 180.000 zł

7. Brzuch

Uszkodzenia powłok jamy brzusznej 2.000 - 30.000 zł

Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci, krezki jelita 10.000 - 75.000 zł

Przetoki jelitowe, kałowe i odbyt sztuczny 30.000 - 120.000 zł

Wypadnięcie odbytnicy 15.000 - 45.000 zł

Utrata, uszkodzenie śledziony 2.000 - 45.000 zł

Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki 7.000 - 90.000 zł

Poważne uszkodzenie zwieracza odbytu 10.000 - 100.000 zł

8. Narządy moczowo - płciowe

Uszkodzenie nerek powodujące upośledzenie ich funkcji 10.000 - 40.000 zł

Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej 50.000 zł

Uszkodzenie moczowodu powodujące zwężenie jego światła 2.000 - 40.000 zł

Uszkodzenie pęcherza 10.000 - 60.000 zł

Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki 60.000 - 112.000 zł

Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych 15.000 - 45.000 zł

Utrata macicy 30.000 - 60.000 zł

Zwężenie cewki moczowej 22.000 - 90.000 zł

Utrata prącia 60.000 zł

Częściowa utrata prącia 30.000 zł

Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego 30.000 - 75.000 zł

Pourazowy wodniak jądra 4.000 - 20.000 zł

Utrata jednego jądra lub jajnika 30.000 zł

Utrata obu jąder lub obu jajników 60.000 zł

9. Miednica

Utrwalone rozejście się spojenia łonowego 10.000 - 56.000 zł

Rozerwanie stawu krzyżowo-biodrowego 10.000 - 56.000 zł

Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej 8.000 - 70.000 zł

Złamanie dna panewki 15.000 - 60.000 zł

Izolowane złamanie miednicy 2.000 - 30.000 zł

10. Kręgosłup, rdzenia kręgowego

Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym 2.000 - 90.000 zł

Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym 2.000 - 60.000 zł

Urazowe zespoły korzonkowe 7.500 - 40.000 zł

Uszkodzenia rdzenia kręgowego 10.000 - 200.000 zł

Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków ościstych 4.000 - 15.000 zł

Powikłane zapaleniem kręgów lub obecnością ciała obcego 15.000 zł

Urazowe zespoły korzeniowe 2.000 - 50.000 zł

11. Łopatka, Obojczyk, Bark

Złamanie łopatki 2.000 - 60.000 zł

Utrata kończyny wraz z łopatką 112.000 - 120.000 zł

Wadliwe wygojone złamanie obojczyka 2.000 - 40.000 zł

Staw rzekomy obojczyka 16.000 - 40.000 zł

Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo–mostkowego 6.000 - 40.000 zł

Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości 8.000 zł

Przewlekłe zmiany stawu barkowego 7.5000 - 45.000 zł

Zastarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego 22.000 - 45.000 zł

Nawykowe zwichnięcia barku 30.000 - 37.500 zł

Zesztywnienie stawu barkowego 20.000 - 60.000 zł

Bliznowaty przykurcz stawu barkowego 7.500 - 22.000 zł

Powikładnia przy uszkodzeniu barku 7.500 - 53.000 zł

Utrata kończyny w barku 100.000 - 140.000 zł

Utrata kończyny wraz z łopatką 100.000 - 140.000 zł

Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości 30.000 - 60.000 zł

12. Ramię

Złamanie trzonu kości ramiennej 4.000 - 60.000 zł

Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów 2.000 - 40.000 zł

Utrata kończyny w obrębie ramienia 100.000 - 140.000 zł

Trwałe przepukliny mięśniowe ramienia 2.000 - 12.000 zł

13. Staw Łokciowy

Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej 2.000 - 60.000 zł

Zesztywnienie stawu łokciowego 40.000 - 90.000 zł

Przewlekłe powikłanie uszkodzenia stawu łokciowego (zwichnięcia, skrecenia, itp.) 2.000 - 20.000 zł

Przykurcz w stawie łokciowym 8.000 - 45.000 zł

Cepowy staw łokciowy 16.000 - 45.000 zł

14. Przedramię

Złamania w obrębie dalszych nasad kości przedramienia 2.000 - 50.000 zł

Złamania trzonów kości przedramienia 2.000 - 60.000 zł

Staw rzekomy kości promieniowej 30.000 - 50.000 zł

Staw rzekomy kości łokciowej 20.000 - 30.000 zł

Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia 20.000 - 80.000 zł

Przewlekłe powikłania uszkodzenie przedramienia 10.000 - 22.000 zł

Utrata kończyny w obrębie przedramienia 90.000 - 120.000 zł

Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego 80.00 - 100.000 zł

15. Nadgarstek

Uszkodzenie nadgarstka (skręcenia, zwichnięcia, blizny) 2.000 - 40.000 zł

Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka 20.000 - 60.000 zł

Powikłania przy uszkodzeniu nadgarstka 2.000 - 16.000 zł

Utrata ręki na poziomie nadgarstka 80.000 - 100.000 zł

16. Dłonie

Złamania i zwichnięcia kciuka 2.000 - 30.000 zł

Utraty w obrębie kciuka 2.000 - 40.000 zł

Inne uszkodzenia w obrębie kciuka 2.000 - 40.000 zł

Utraty w obrębie palca wskazującego 4.000 - 40.000 zł

Inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego oraz II kości śródręcza 2.000 - 28.000 zł

Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza 10.000 - 20.000 zł

Utrata paliczka 2.000 - 8.000 zł

Inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V i kości śródręcza 2.000 - 10.000 zł

17. Staw Biodrowy

Utrata kończyny dolnej 100.000 - 140.000 zł

Przykurcze i ograniczenia ruchów w stawie biodrowym 4.000 - 40.000 zł

Zesztywnienie stawu biodrowego 40.000 - 90.000 zł

Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego 4.000 - 100.000 zł

Przykurcze i zesztywnienia powikłane przewlekle 4.000 - 22.000 zł

18. Udo

Złamanie kości udowej 10.000 - 40.000 zł

Staw rzekomy lub ubytki kości udowej 60.000 - 100.000 zł

Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien 2.000 - 30.000 zł

Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe 6.000 - 50.000 zł

Przewlekłe powikłane uszkodzenia uda 2.000 - 15.000 zł

Uszkodzenia uda powikłane uszkodzeniem nerwu kulszowego 15.000 - 100.000 zł

Utrata kończyny 80.000 - 120.000 zł

19. Kolano

Złamania kości tworzących staw kolanowy 2.000 - 46.000 zł

Trwałe ograniczenia ruchomości stawu kolanowego 2.000 - 30.000 zł

Inne następstwa uszkodzeń kolana 2.000 - 30.000 zł

Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego 100.000 zł

20. Podudzie

Złamanie kości podudzia 10.000 - 80.000 zł

Izolowane złamania strzałki 2.000 - 6.000 zł

Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni 2.000 - 40.000 zł

Utrata kończyny w obrębie podudzia 60.000 - 100.000 zł

21. Staw goleniowo - skokowy i skokowo - piętowy, stopa

Ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach skokowych 1.500 - 60.000 zł

Zesztywnienie stawu skokowego 10.000 - 60.000 zł

Złamania kości piętowej lub skokowej 4.000 - 48.000 zł

Utrata kości piętowej lub skokowej 40.000 - 80.000 zł

Uszkodzenia kości stępu z przemieszczeniem 2.000 - 40.000 zł

Złamania kości śródstopia z przemieszczeniem, zniekształceniem 4.000 - 30.000 zł

Powikłanie złamania kości śródstopia 2.000 - 15.000 zł

Inne uszkodzenia stopy pozostawiające zmiany 2.000 - 22.000 zł

Utrata stopy w całości 75.000 zł

Utrata stopy na poziomie stawu skokowego 60.000 zł

Utrata stopy w środkowej części stępu 40.000 zł

Utrata stopy w obrębie kości śródstopia 30.000 - 45.000 zł

Utrata całego palucha 10.000 zł

Utrata palucha wraz z kością śródstopia 15.000 - 30.000 zł

22. Palce stopy

Utrata paliczka paznokciowego palucha 8.000 zł

Utrata całego palucha 10.000 zł

Utrata palucha wraz z kością śródstopia 15.000 - 30.000 zł

Utrata palca II-V 4.000 zł

Utrata V palca wraz z kością śródstopia 2.000 - 15.000 zł

Utrata palca II-IV z kością śródstopia 4.000 - 8.000 zł

Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców 2.000 - 8.000 zł

23. Porażenie lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych

Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów - w zależności od stopnia zaburzeń 2.000 - 100.000 zł

Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną 60.000 - 100.000 zł

Biuro Obsługi Roszczeń

ul. Powstańców Wielkopolskich 38
63-800 Gostyń

Godziny otwarcia:
pon-pt 9:00-16:00

Tel.: 883 944 898
Tel.: 883 944 899

E-mail: biuro@arisodszkodowania.pl
E-mail: kancelaria@arisodszkodowania.pl