Szkody majątkowe

Szkody majątkowe

Jeżeli uszkodzeniu uległ pojazd, dom, etc. Przysługuje:

  • zwrot poniesionych kosztów naprawy,
  • zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,
  • zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.

Kącik Prawny:

art. 361 § 2 kc
Brak odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono."